ak2000online.com

ข้อมูลการชำระเงิน


วิธีการชำระเงิน

1. โอนผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร

2. การชำระผ่านทาง ตู้ ATM ของธนาคารพาณิชย์ ทุกแห่ง ที่ใกล้บ้าน

     หรือที่คุณสะดวก

แล้วนำสำเนาใบฝาก หรือสลิป ATM และที่อยู่จัดส่ง หรือ

ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี และเบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อท่าน สะดวก

แล้วส่งแฟกซ์กับมาที่ เบอร์โทร 0-2212-8820

หมายเหตุ ตามเลขที่บัญชี ด้านล่างนี้

เมื่อส่งแฟกซ์แล้วท่านสามารถโทรแจ้งที่

0-2212-5988,หรือ 094-593-4478

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

บริษัท เอ.เค ออฟฟิต ซัพพลาย จำกัด

729-2-32114-1

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

บริษัทเอ.เค ออฟฟิต ซัพพลาย จำกัด

133-5-41444-5

( ออมทรัพย์ )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

บริษัท เอ.เค ออฟฟิต ซัพพลาย จำกัด

729-2-32114-1

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

บริษัทเอ.เค ออฟฟิต ซัพพลาย จำกัด

133-5-41444-5

( ออมทรัพย์ )